Vaalikoneiden käyttöliittymät

Vaalikoneen avulla moni hakee viimeistä vahvistusta kannalleen lähestyvissä kuntavaaleissa. Oma äänestyskäyttäytyminen on jo monen vaalin ajan riippunut lähes täysin vaalikoneiden antamista tuloksista, joiden perusteella olen sitten muodostanut oman lopullisen kannan. On ollut mielestäni kiinnostavaa huomata, kuinka eri koneiden suositukset vaihtelevat. Miten paljon tulokseen vaikuttaa kysymysten asettelu, valitut teemat, vastaajan mielentila vastauksia kirjoittaessa? Vaalikoneiden perusidea on…

› Lue kokonaan